BUDŻET OBYWATELSKI MAZOWSZA

Od  20  września  do  10  października  2021 r. trwa  głosowanie  w  drugiej  edycji
Budżetu  Obywatelskiego  Mazowsza.

Stawiamy na zrównoważony rozwój i pomocniczość. Czekamy na pomysły zarówno
w  zakresie budowy czy modernizacji nowych obiektów, jak i realizacji programów społecznych, wydarzeń kulturalnych. Badania profilaktyczne, plac zabaw, ścieżka edukacyjna, piknik rodzinny – to Mazowszanie wspólnie zadecydują, jak zmieni się ich najbliższe otoczenie.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach, zgłaszania swoich projektów
i głosowania w Budżecie Obywatelskim Mazowsza wszystkich mieszkańców Województwa Mazowieckiego.   

Strona BOM:

https://bom.mazovia.pl/