Kontakt

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie

Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa

tel./fax 22 8405995
tel. 22 8405994
tel. 22 8410983

godziny pracy: pn-pt 7:00 – 15:00

Dyrektor: Ryszard Zięciak

e-mail: mzn@mzn.pl